Kontakt dla dziennikarzy

Magdalena Sroka

tel.: 606 201 789

e-mail: rzecznik@pjg.org.pl

Informacja prasowa

Jarosław Gowin dla WP Opinie: ”Państwo, które nie inwestuje w swoje elity intelektualne, będzie państwem teoretycznym”

W rozmowie z Marcinem Makowskim wicepremier dużo uwagi poświęcił konieczności kształcenia przyszłych polskich elit intelektualnych oraz szukania dalszych rozwiązań na wdrażanie innowacyjności w nauce i biznesie.

„Jeżeli chodzi o warunki prawno-podatkowe, to rzeczywiście nasz rząd wprowadził wszystkie rozwiązania, które sprzyjają innowacyjnej gospodarce. Mam na myśli dwie ustawy o innowacyjności, przygotowane przez moje ministerstwo w ścisłej współpracy
z ministerstwami przedsiębiorczości i finansów, dalej ustawę o doktoratach wdrożeniowych, która otwarła nową ścieżkę kariery naukowej nastawioną na ścisłą współpracę z biznesem, przygotowany przez minister Emilewicz innovation box,
a wreszcie ogromne środki na dofinansowanie startupów, uruchomione na samym początku kadencji przez ówczesnego wicepremiera Morawieckiego. Do tego doszło ostatnio utworzenie sieci badawczej Łukasiewicz, która nastawiona jest na komercjalizację efektów badań kilkudziesięciu instytutów naukowych”.

Część uwagi Jarosław Gowin poświęcił grafenowi, czyli jednej z odmian węgla. Jednym z priorytetów nowopowstałej Sieci Łukasiewicz jest właśnie komercjalizacja grafenu. Wicepremier poruszył także temat wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe oraz przedstawił stanowisko na wprowadzenie w Polsce waluty euro.

https://opinie.wp.pl/jaroslaw-gowin-panstwo-ktore-nie-inwestuje-w-swoje-elity-intelektualne-bedzie-panstwem-teoretycznym-wywiad-6373161635583617a