Apel oraz happening PRJG na Śląsku

W dniu dzisiejszym o godzinie 11.30 Adam Skowron, Pełnomocnik PRJG na okręg 31 oraz   Wojciech Kosiba, pełnomocnik na Powiat Chorzowski poinformowali o wysłaniu listu do marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły, w którym wzywają do odwołania Zarządu WPKiW S.A. w razie potwierdzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zasadności nałożenia kary 3,3 mln złotych na WPKiW S.A.

Członkowie PRJG zostawili także przed budynkiem dyrekcji parku drzewko oraz krótki list do prezesa WPKiW S.A., w którym zwracają uwagę na konieczność zrekompensowania strat jakich dokonano przez, najprawdopodobniej nielegalną, wycinkę 238 drzew, unikalnemu obiektowi przyrodniczemu jakim jest Park Śląski.

Poniżej prezentujemy treść listu:

 

Szanowny Panie Marszałku,

Wczoraj mieszkańcy naszego województwa dowiedzieli się za pośrednictwem mediów, że Prezydent Miasta Chorzów wymierzył karę 3,3 mln złotych WPKiW S.A. Kara ta ma być następstwem wycinki, bez odpowiedniego zezwolenia, 238 drzew na ternie parku.

Władze parku mają dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji Prezydenta Miasta jednak informacje, które docierają do opinii publicznej od wczoraj zdają się świadczyć na ich niekorzyść. Według słów przedstawicieli miasta stosownych zezwoleń na wycinkę nie było, decyzja prezydenta została poprzedzona rozprawą administracyjną a ewidencji wyciętych drzew dokonał kompetentny rzeczoznawca.

Jako przedstawiciele partii Polska Razem Jarosława Gowina, ale przede wszystkim jako mieszkańcy województwa śląskiego pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli odwołanie się władz parku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego okaże się nieskuteczne będziemy mieli do czynienia z przykładem ogromnej niegospodarności, której efektem będą straty finansowe oraz utrata cennego drzewostanu w parku. Opinia prezesa WPKiW S.A. Arkadiusza Godlewskiego, w której stwierdza, że nawet w wypadku przegranej kara nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie parku świadczy, o jego lekceważącym stosunku do pieniędzy publicznych. Pragniemy także zauważyć, że po analizie rachunku zysków i strat WPKiW za rok 2012 słowa prezesa wydają się nazbyt optymistyczne.

W związku z powyższym, w razie potwierdzenia się zasadności wymierzenia kary przez prezydenta Chorzowa wzywamy Pana Marszałka do odwołania całego zarządu WPKiW S.A. oraz doprowadzenia do rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych niegospodarności.

Apelujemy także o sprawdzenie, co stało się z mieniem publicznym jakim jest 238 wyciętych w parku drzew.

źródło: http://prjg-slaskie.pl/23-prjg-wzywa-do-odwolania-prezesa-wpkiw-s-a

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *