WhatsApp Image 2021-08-31 at 10.27.34 (5)

Deklaracja współpracy w sprawie polskiego samorządu

31 Sierpień 2021

Prezes Jarosław Gowin, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł Agnieszka Ścigaj podpisali deklarację współpracy w sprawie samorządu. Zawiera ona propozycje dotyczące m. in. edukacji, podatków, zdrowia, polityki społecznej i zagospodarowania przestrzennego. Politycy zaprezentowali wspólny pakiet rozwiązań finansowych dla samorządów. 

„Władza sprawowana jest najskuteczniej tam, gdzie jest najbliżej obywateli. Intencją naszych środowisk politycznych jest konsekwentne wzmacnianie kompetencji samorządów, przede wszystkim zapewnienie im niezależności ufundowanej na nowym systemie finansowania.

Propozycje zawarte w dokumencie przez nas przygotowanym zostały szeroko przedyskutowane ze środowiskami samorządowymi. Zostały ocenione bardzo wysoko. Liczymy, że poszczególne środowiska samorządowe odniosą się do tego dokumentu i liczymy na ich poparcie.

Proponujemy wzmocnienie dochodów własnych samorządów. Proponujemy zwiększenie udziału w podatku PIT z 50% do 60%, podniesienie udziału w podatku CIT do 31%. I wreszcie nowy, bardzo ważny kierunek – proponujemy, aby samorządy miały także udział w podatku VAT.” – mówił podczas konferencji prasowej prezes J. Gowin