Posłowie

Porozumienie Jarosława Gowina w swoich szeregach liczy 14 posłów na Sejm IX kadencji.

Jarosław Gowin

Prezes Zarządu Krajowego

Iwona Michałek

Przewodnicząca Konwencji Krajowej partii

Magdalena Sroka

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Marcin Ociepa

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Michał Wypij

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Stanisław Bukowiec

Sekretarz Generalny

Andrzej Sośnierz

Mieczysław Kazimierz Baszko

Anna Dąbrowska-Banaszek

Wojciech Murdzek

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Jan Strzeżek

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Grzegorz Piechowiak

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Andrzej Gut-Mostowy

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Monika Pawłowska

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Senatorowie

Porozumienie Jarosława Gowina w swoich szeregach liczy senatorów X kadencji.

Tadeusz Kopeć

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Józef Zając

Członek Prezydium Zarządu Krajowego