Posłowie

Porozumienie Jarosława Gowina w swoich szeregach liczy 6 posłów na Sejm IX kadencji.

Jarosław Gowin

Prezes Zarządu Krajowego

Iwona Michałek

Przewodnicząca Konwencji Krajowej partii

Magdalena Sroka

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Michał Wypij

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Stanisław Bukowiec

Sekretarz Generalny

Andrzej Sośnierz

Senatorowie

Porozumienie Jarosława Gowina w swoich szeregach liczy senatorów X kadencji.

Józef Zając

Członek Prezydium Zarządu Krajowego