WhatsApp Image 2022-11-29 at 19.11.34

Konferencja prasowa dotycząca wprowadzenia Strefy Tempo 30 w Warszawie

29 Listopad 2022

W dniu 29 listopada w Sejmie odbyła sie konferencja prasowa stowarzyszenia Warszawa Przyszłości dotycząca planów wprowadzenia w Warszawie strefy Tempo 30. Wzięli w niej udział prof. Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) oraz prof. Lech Jaworski (Porozumienie). 

30 listopada kończą sie dwutygodniowe konsultacje społeczne dotyczące kontrowersyjnego projektu warszawskiego ratusza wprowadzenia w Warszawie stref ruchu uspokojonego, czyli takich, w których maksymalna prędkość wynosi 30 km/h. Uspokojeniem mają zostać objęte ulice, które pełnią funkcję dojazdową. Przy obecnych limitach prędkości pozostawione będą ulice pełniące funkcję rozprowadzającą lub tranzytową.

Na obszarze miasta wyznaczono 409 stref ruchu uspokojonego, wydzielonych poprzez podział obszaru miasta ulicami wyłączonymi z uspokojenia, wyłączając również obszar Wisły i Kanału Żerańskiego jako barier geograficznych. W strefie ruchu uspokojonego znalazło się około 90,5% powierzchni miasta (468,2 km2) oraz około 65% długości wszystkich dróg (1844 km). Planowane jest wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego na drogach klasy D (dojazdowe), L (lokalne) i wyjątkowo Z (zbiorcze).

Członkowie stowarzyszenia Warszawa Przyszłości są przeciwni temu rozwiązaniu i uważają, że jest ono niepotrzebne, kosztowne i nieekologiczne. Ponadto zmiany doprowadzą do paraliżu ruchu w  mieście.