271733310_470365681125542_5493956135233205638_n

Oświadczenie w sprawie zmian w edukacji proponowanych przez ministra Czarnka

11 Styczeń 2022
Jako Porozumienie Jarosława Gowina z niepokojem obserwujemy zmiany w edukacji proponowane przez ministra Przemysława Czarnka.
Tak znaczny opór licznych środowisk oraz grup społecznych świadczy o tym, że – wbrew narracji PiSu – zastrzeżenia mają konkretne podstawy i nie są podnoszone tylko przez przeciwników rządu. Młodzież potrzebuje rzetelnej, wolnej od ideologii nauki, a nie poligonu doświadczalnego na użytek wewnętrznej wojny.
Oprócz tego, jako umiarkowani, proeuropejscy konserwatyści, zwracamy uwagę na zagrożenie w postaci ośmieszania wartości, które bliskie są nie tylko nam, ale przede wszystkim znacznej części społeczeństwa. Jeśli minister Czarnek chce przysłużyć się największemu od lat obrzydzeniu fundamentów naszej cywilizacji, to robi to doskonale. Nikt nie kompromituje ich lepiej niż on.
Niestety, na tym problemy się nie kończą. Od dawna wiadomo, że to rodzina, a nie państwo, stanowi podstawową komórkę społeczną. Wszystkie próby zwiększenia roli urzędników i polityków kosztem rodziców oceniamy wysoce negatywnie. Co więcej, nie widzimy absolutnie żadnych merytorycznych argumentów za tak zdecydowaną centralizacją edukacji.
W ten oto sposób PiS, który jeszcze niedawno miał kreować się na partię zachowawczą, jest obecnie ugrupowaniem zaprzeczającym zasadom, z jakimi szedł kiedyś do wyborów. Zamiast decentralizacji – centralizacja. Zamiast wygaszania sporów – wzniecanie ich. Zamiast szacunku wobec pluralizmu polskiego społeczeństwa – cyniczne granie na podziałach.
Owszem, zmiany w szkołach są potrzebne, ale na drodze ewolucji i dialogu, nie agresywnego forsowania własnych racji. Trzeba stawiać na samorządność i samodzielność środowisk edukacyjnych.
Konferencja prasowa w Sejmie z udziałem poseł. I. Michałek, rzecznika J. Strzeżka oraz J. Lewandowskiego

Konferencja prasowa w Sejmie z udziałem poseł. I. Michałek, rzecznika J. Strzeżka oraz J. Lewandowskiego