Poparcie dla Jarosława Gowina – oświadczenie posłów i senatorów Porozumenia.

08 Luty 2021

Dwunastu posłów i dwóch senatorów związanych z partią Porozumienie we wspólnym oświadczeniu
wyraziło stanowcze poparcie dla swojego lidera – Jarosława Gowina. Wskazano na zdecydowane
wsparcie dla wybranego w demokratycznych wyborach Prezesa Zarządu Krajowego.

Posłowie i senatorowie zaakcentowali również zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań
mających na celu destabilizację partii, celem realizacji osobistych ambicji politycznych. Wyrażono
również przekonanie, iż przywództwo Jarosława Gowina to gwarancja trwania Zjednoczonej Prawicy,
której Porozumienie pozostaje lojalnym członkiem.

Oświadczenie