Fe847NsXkAI28JG

Konferencja prasowa w Lublinie – apel o przedstawienie w Sejmie tzw. ustawy wiatrakowej

14 Październik 2022

Od ponad roku czeka w rządowej „zamrażarce” ustawa wiatrakowa. Przygotowaliśmy ten projekt, aby wspierać odnawialne źródła energii. Podczas konferencji prasowej w Lublinie zaapelowaliśmy do rządu, aby zabrał się do pracy i przedstawił ustawę w Sejmie. Porozumienie będzie głosować za. 

Jest to poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw dotyczy wdrożenia rozwiązań ułatwiających rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, w tym zwiększenia potencjału energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Projekt wpłynął do Sejmu 18 maja 2021 r.

  • Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami lokalne społeczności będą mogły zdecydować o możliwości lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych.
  • Utrzymana ma zostać podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą obiekt taki może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
  • Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd – obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej).
  • Zgodnie z nowymi przepisami, MPZP będzie mógł określać inną – niż wyznaczoną przez regułę 10H – odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, jednak z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej wynoszącej 500 metrów.
  • Identyczna minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa będzie dotyczyć lokalizowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej. Co ważne, władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową.
  • Utrzymany zostanie zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Natomiast obowiązek zachowania odległości pozostawiono w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów).