#PorozumieniedlaSamorządu – postulaty Porozumienia do ordynacji wyborczej do samorządów przyjęte przez Sejm

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Porozumienia z udziałem: Jarosława Gowina – Wicepremiera i Prezesa Porozumienia oraz posłów ugrupowania: Iwony Michałek, Wojciecha Murdzka i Artura Zasady.

Na konferencji Jarosław Gowin podsumował udział ugrupowania w pracach nad projektem ustawy. Stwierdził, że „wszystkie postulaty Porozumienia zgłaszane do ordynacji wyborczej zostały zaakceptowane”. Porozumienie postulowało pozostawienie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin do 20 tys. mieszkańców, pozostawienie wielkości okręgów wyborczych w obecnej wielkości oraz wydłużenie kadencji samorządów z 4 do 5 lat.

„Poprawka dotycząca wydłużenia kadencji samorządów otrzymała na wczorajszych głosowaniach w Sejmie poparcie wszystkich klubów parlamentarnych – 413 posłów głosowało za” – powiedział poseł Artur Zasada – przedstawiciel Porozumienia w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Wydłużenie kadencji z 4 do 5 lat, to odpowiedź na postulaty środowiska samorządowego, licznie reprezentowanego w Porozumieniu. Zmiana ta oznacza również wydłużenie kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów powiatowych i marszałków województw.

Poprawki do ordynacji samorządowej są wynikiem prac Rady Samorządowej powołanej przy Zarządzie Krajowym ugrupowania 4 listopada br., w ramach której Porozumienie współpracuje z ponad 40 wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, a także radnymi wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

Samorządowcy, w szczególności Ci wybrani po raz pierwszy zwracali uwagę na korzyści związane z wydłużeniem kadencji, m.in.: kwestie terminu zakończenia kluczowych inwestycji wieloletnich, czy czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu gmin.

Poparcie koalicji rządowej dla poprawek zgłaszanych przez środowisko samorządowe jest najlepszym przykładem na to, że projekt ustawy jest szeroko konsultowany z zainteresowanymi samorządowcami i jest efektem współpracy parlamentu i samorządów.

W dniu głosowania przeprowadziło kampanię w mediach społecznościowych na rzecz postulowanych zmian w ordynacji do samorządów. Swoje poparcie dla zmian wyrazili m.in.: Grzegorz Sapiński – Prezydent Kalisza, Marek Długozima – Burmistrz Trzebnicy, Piotr Dytko – Rady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Michał Krasiński – Wicestarosta Kętrzyński oraz radni dzielnicowi, gminni i powiatowi.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *