zus

Ulżyć przedsiębiorcom

22 Luty 2023

Porozumienie włączyło się w ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Za nami jest już kilka konferencji: Toruń, Gdańsk, Tarnów, Poznań.
5 korzyści płynących z projektu to:

  1. pobudzenie polskiej przedsiębiorczości
  2. poprawa sytuacji mikroprzedsiębiorstw
  3. zawężenie konkurencyjności polskich firm
  4. ograniczenie działalności firm w szarej strefie
  5. wzrost wpływów do budżetu państwa